شکسته دل

تب‌های اولیه

تصویر شکسته دل

مدال ها

کارشناس علمی

تاریخچه

عضو به مدت
2 سال 11 ماه