جمع بندی عالم غیب و شهود!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عالم غیب و شهود!
باسلام خسته نباشید اگر امکانش هست بنده را در پاسخ به این سوال راهنمایی کنید.. بعضی از چیزها و یا مسائل برای ما غیب هستندو بعضی دیگر شهود  ما چطور و از چه راه هایی برای آشکار کردن غیب هایمان میتوانیم  استفاده کنیم؟؟ با تشکر یاحق..
با نام و یاد دوست             کارشناس بحث: استاد مسلم
جمع بندی پرسش: بعضی از چیزها و یا مسائل برای ما غیب هستند و بعضی دیگر شهود. ما چطور و از چه راه هایی برای آشکار کردن غیب هایمان میتوانیم استفاده کنیم؟ پاسخ: جهان غیب، یعنی جهانی که با چشم دیده نمی شود و در برابر جهان شهادت وجود دارد همانطور که قرآن کریم خداوند را عالم به غیب و شهادت معرفی می فرماید: «­عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ؛ خداوند عالم به غیب و شهادت است»(1) عالَم شهادت همین جهان مادی است که با چشم دیده می شود، و در برابر آن عالَم غیب است که با چشم  و حواس باطنی قابل حس و درک نیست. بنابراین اگر منظورتان از آشکار شدن غیب آگاهی به وجود آن است خب عقل و آیات و روایات در اصل وجود آن ما را یاری می دهند. یعنی مثلا دلایل وجود معاد، این عالَم را که از عوالم غیب است برای ما اثبات می سازد. اما اگر منظورتان از آشکار شدن، رویت و شهود و مشاهده عالم غیب است، خب روشن است که عالم غیب با چشم قابل دیدن نیست، بنابراین دیدن آن از طریق یک مشاهده درونی است، و مشاهده درونی در گرو پاک شدن نفس از طریق ریاضت های نفسانی و پیراستگی آن از رذائل اخلاقی است.   قرآن کریم نیز می فرماید اگر به مرتبه علم الیقین برسید جهنم را در همین دنیا میبینید: «لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَترَوُنَّ الجَحِيم‏؛  اگر به علم اليقين برسيد * آن وقت دوزخ را خواهيد ديد».(2)   پی نوشت ها:
  1. انعام:73/6.
  2. تکاثر:102/ 5و6.
موضوع قفل شده است