فقه مذاهب

مذهب فقهی «حسن بصری»!

همانطور که اطلاع دارید  چه در علم لغات چه در قرائات چه در تفسیر قرآن چه در فقه و چه در اقوال صوفیه سخن از حسن بصری  بسیار است  اینک  چند سوال مطرح میشود  اول اینکه همان طور که اطلاع دارید مذاهب فقهی اهل سنت محدود به چهار نبوده و بیش از آن است  اما مذاهب دیگر  غیر از چهار مذهب  به مرور زمان منقرض شده اند و تنها چهار باقی مانده اند و از دوره ای به بعد اهل سنت فقه را به اقوال این چهار مذهب محدود نمودند و باب اجتهاد را بسته اعلام کردند  این محدودیت توسط چه کسی و از چه زمانی گذاشته شده است ؟   چه مبنایی بر برتری مذاهب باقی مانده بر مذاهب منقرض شده وجود دارد؟  چون اگر بنا را بر وجود اقوال منسوب به یک فرد در علوم مختلف  بگذاریم حسن بصری برتر است اما با این حال مذهب فقهی حسن بصری منقرض  شده است  سوال دیگر اینکه مروری بر مذهب فقهی حسن بصری و آرای او داشته باشید.   

اتصال صفوف نماز جماعت از دیدگاه مذاهب

با عرض سلام و احترام و تشکر ویژه از کارشناسان محترم

اتصال صفوف بین مذاهب چگونه است؟ چرا اهل سنت با گفتن جمله ای (احتمالا سووا صفوفکم) همه در یک صف می ایستند اما شیعیان اینگونه نیستند؟

خواهشمندم در صورت امکان منابعی نیز برای مطالعه بیشتر از سوی کارشناس محترم معرفی شود
یا در کتابخانه انجمن برای مطالعه قرار داده شود تا بتوانم با ادله و مستندات قوی روبرو باشم.
البته تمام تلاش بنده تقریب بین مذاهب است و بدنبال پاسخ از منابع معتبر همه مذاهب هستم .
اجر شما فقط با خود مولا امیر المومنین علی (علیه السلام)